PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA


78 - 300 Świdwin, ul. Drawska 32
tel/fax: 094-36 5-23-30
e-mail: pppswidwin@tlen.pl


GODZINY PRACY PORADNI:

poniedziałek - 8.00-16.30
wtorek - 8.00-17.00
środa - 8.00-17.45
czwartek - 8.00-16.30
piątek - 8.00-15.30


Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu a także pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Poradnia działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.


PORADNIA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ UKIERUNKOWANĄ NA:

Polityka Prywatości plików cookies